Audna

Fiskekortsalget starter den 18.05.2024  kl.12.00. Her er oversikten over hvor du kan kjøpe fiskekort.

Sportsfiske/Fiskekort

Her finner du en oversikt over mulige overnattingssteder langsmed elva.

Sportsfiske

I fjor høst sto et nytt kalkingsanlegg i Audna klart, og så langt ser det ut til å fungere bra. Dette anlegget vil sørge for god vannkvalitet på hele den øverste delen av lakseførende strekning.

Elveside/Kalking
Fangst-statistikk i Audna i 2023
2,34
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1049
Totalt antall fisk fisket
18
Laks 7kg og over
788
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ved observasjon ta kontakt snarest. Alt død fisk skal ut av elven.

Verdalselva

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike