Audna

Fiskekortsalget starter den 18.05.2024  kl.12.00. Her er oversikten over hvor du kan kjøpe fiskekort.

Sportsfiske/Fiskekort

Viste du at vi har en film om Audna på Naturkanal1? Dette er en film som er lagd i samarbeid med Norske Lakseelver. Filmen kan du se på Naturkanal1. Enten med abonnement på nett, eller via Tv-leverandøren din (Altibox, T-VE eller allente).

Sportsfiske/Inspirasjon

Her finner du en oversikt over mulige overnattingssteder langsmed elva.

Sportsfiske
Fangst-statistikk i Audna i 2023
2,34
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1049
Totalt antall fisk fisket
18
Laks 7kg og over
788
Laks under 3kg
Laksefiske i Audna

I fjor høst sto et nytt kalkingsanlegg i Audna klart, og så langt ser det ut til å fungere bra. Dette anlegget vil sørge for god vannkvalitet på hele den øverste delen av lakseførende strekning.

Elveside/Kalking

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fredag 21 juni meldte Miljødirektoratet at Verdalsvassdraget er blant elvene som stenges midnatt, natt til søndag 23 juni.

Verdalselva

Etne Elveigarlag har  vedteke at all fiske i Etneelva vert stengt frå og med  søndag 23.06 kl 18:00 og fram til midtsesong.

Bakgrunn for vedtak, er at lav oppvandring av laks og sjøaure, ikkje gjer det forsvarleg å fortsetja med fangst av fisk. Det er klar forventning frå Statsforvaltar og MD at forvaltningslaga tar kraftfulle grep slik situasjonen er. Alle rapportar frå vassdrag i Noreg syner dramatisk svikt i oppgang av laks og sjøaure. Det same gjeld for Danmark, Storbritannia, Irland og Island. Alle forskingsinstitusjonar som rapportere til MD melder om dramatisk lite laks både i elvar og fjordar. Det er viktig at Elveigarlaget syner at me tar forvaltningsansvaret på alvor, og gjer det me kan for å sikra ein forsvarleg gytebestand.

Ny vurdering av situasjon vert gjort ved midtsesongevaluering, så vil oppgangstala avgjera kva som skjer etter midtsesong.

EtneelvoForvaltning

Fra andre medier