Sportsfiske

Vi vil takke alle våre fiskere for sesongen 2018 som avsluttes 31.08.2018. Sesongen har vært preget av tørke og lite vann i elva i store deler av ...

Laks fra Audna

I rapporten kan du lese en oppsummering av fjorårets fangst og skjellprøvene som ble levert inn.

Audna

Velkommen til Sportsfiske i Audna 2018. Nå nærmer fiskeseongen seg og i den anledning har undertegnede på vegne av Audna Fiskerettseierforening ...

Laksefiske i Audna
Kalking

I fjor høst sto et nytt kalkingsanlegg i Audna klart, og så langt ser det ut til å fungere bra. Dette anlegget vil sørge for god vannkvalitet på ...

Fangst- statistikk i Audna i 2017