Laks fra Audna

I rapporten kan du lese en oppsummering av fjorårets fangst og skjellprøvene som ble levert inn.

Audna

Velkommen til Sportsfiske i Audna 2018. Nå nærmer fiskeseongen seg og i den anledning har undertegnede på vegne av Audna Fiskerettseierforening ...

Laksefiske i Audna
Kalking

I fjor høst sto et nytt kalkingsanlegg i Audna klart, og så langt ser det ut til å fungere bra. Dette anlegget vil sørge for god vannkvalitet på ...

Markfiske i Lygna
Inspirasjon

Laksefiske er «flakse-fiske» sies det. Det er nok noe i det, men laksefiske på Sørlandet handler også mye om å treffe god vannføring, ha ...

Fangst- statistikk i Audna i 2017