Numedalslågen er Østlandets laksemotor. Elva er lakseførende fra Larvik til Hvittingfoss og de årlige fangstene ligger mellom 10 og 20 tonn.  Villaksnytt har pratet med forvaltningslaget, ved Ingar Aasestad og Geir Jespersen.

Sportsfiske/Inspirasjon
Red skin disease

Også i år har man oppdaget laks med blødninger i huden i Enningdalselva. Elveforvaltere og sportsfiskere fortviler, og forskerne prøver etter beste evne å finne ut hva dette kommer av.

Botngårdselva

Tilstanden til den ettertraktede sportsfisken sjøørret, viser at Norge etter drøye ti års arbeid er langt fra målene i vannforskriften om «god økologisk tilstand» i alle vannforekomster. Oppsatte vegsperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.

Trusler/Bekkeløp

Aktivister fra Natur og Ungdom holdt en markering foran Stortinget på torsdag 18.06, etter at Nordic Mining hadde fått driftstillatelse på Engebøfjellet. Norske Lakseelver holdt appell, som er gjengitt her.

Trusler/Gruvedrift

Fra andre medier

29. September 2020

Oppdaterte rømmingstall

29. September 2020

Sjøaureprosjektet i Strand

27. September 2020

Krise for laksen i Jølstra

20. September 2020

Åpnet den nye fisketrappa

Ulovelig garn

Laksesesongen starter for fult på mandag. To dager senere skal Stortinget behandle et lovforslag som betyr en kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det bejubles av Norske Lakseelver.

Forvaltning/Lovverk
Fiskekø i Drammenselva

Det store og komplekse Drammensvassdraget har vært en utfordring for arbeidet mot Gyrodactylus salaris i Norge.  Nå ser det ut som om man har funnet en vei videre.

Forskning/Gyro