Nedre sone: Sør for Holmfoss

Nedre del av den lakseførende delen av Numedalslågen strekker seg fra munningen til Holmfoss.

Fisketid for denne delen av Numedalslågen er 15. mai - 8. august.

Det fins flere tilbud på strekningen, se "Undersoner" i meny til høyre.