Bergene - Gjone fiskelag

Bergene - Gjone fiskelag er et fellesfiske som disponerer en ca 2,5km lang strekning rett syd for Holmfoss. Fellesfisket dekker øst- og vestsiden av Numedalslågen.

Kort til dette fisket selges som sektor 3 i Holmfoss. Strekningen er først og fremst egnet til båt, men det er også egnet for fluefiske i nordre del.