Numedalslågen

Fangststatistikk for årene 1993 til fjoråret. Tallene er hentet fra SSB

Laks

Sjøørret