Holmfoss sone 1

Holmsfoss

Laksefiske i Homfoss - sone 1

Sone 1 er nærmest utelukkende forbeholdt marken på enkelkrok. Marken er det mest effektive, men også det mest skånsomme og utgjør minst risiko for tilfeldig huking eller skade laksen.

Sone 1 (Fossen) er det kun tillatt fiske med opptil maks fem stenger. Det skal benyttes stangholdere som teller nr 1 fra høyre (sett fra gapahuken mot elven) til nr 5 fra venstre. Fiskerne roterer mellom stangholdere for hver time. Det roteres fra høyre til venstre.

Det skal holdes synlig god avstand mellom stenger og fiskere. Det er sterk strøm og svært urolig vannføring på fossen – noe som øker faren for huking av laks og sjøørret! Laksen skal bite på agnet og ikke hukes.

Det er tillat med kun en krok pr snøre og et snøre pr stang. Det er ikke tillatt med dobbel- eller trippelkrok, kun enkelkrok maks størrelse 3. Det er tillatt med bly og avlegger til bly. Det skal benyttes monofilament ytters mot krok, agn og oppheng med bly søkke. Det er tillatt med mark og flue. Det er ikke tillatt med sluk, spinner eller wobbler.

MERK: Laksen skal bite på agnet og ikke hukes. Ved fangst skal laksen hoves, ikke kleppes! Vi tilstreber fanget laks på land og ikke skadd laks i elva!

Husk at det er betydelig kraft i vannføringen forbi sone 1 – uansett vannstand! Det er sterkt anbefalt å benytte redningsvest ved gjennomføring av fiske på Fossen. Ved bruk av redningsvest er du også i stand til å redde andre enn deg selv.

👉Klikk her for å se alle fangstene i laksebørsen.

👉Klikk her for å rapportere fangst.

Other facilities:

Desinfisering av båter og fiskeutstyr i Numedalslågen og Holmfoss:

Med erfaring fra tidligere sesonger - påvising av diverse sykdommer av kjente- og ukjente karakter i flere vassdrag i Norge og Sverige - henviser Holmfoss Lakselag sine fiskere til profesjonelle aktører for desinfisering av båter, båthengere og fiskeutstyr.

Dette gjelder - først og fremst - for det utstyr som har vært benyttet i andre vassdrag enn Numedalslågen. Faste fiskere i Numedalslågen - som ikke bruker fiskeutstyret sitt i andre vassdrag behøver ikke desinfisere!

Vi oppfordrer allikevel våre faste fiskere å være generelt aktpågivende for eget utstyr- og bidra til å rettlede andre tilreisende! Desinfisering er viktig!

De fleste brannstasjoner på Østlandet har utstyr og kompetanse for desinfisering. Holmfoss Lakselag har inngått avtale med:

Larvik Brannstasjon på Elveveien 56 i Larvik.

Her desinfiseres fiskeutstyr for kr 50.- og båthengere, båter, etc for kr 100,- til kr 200,-  

 

Larvik Brannstasjon har tett kontakt med Mattilsynet og kurses i desinfisering av fiskeutstyr og annet utstyr for bruk i norske vassdrag- og for bruk i utlandet. Ved desinfisering på brannstasjonen får brukerne dokumentasjon for gjennomført.

 

Det kan tidvis være noe venting dersom mannskaper på stasjonen er opptatt med uttrykninger, øvelser eller møteaktivitet. Før og etter arbeidstid er de beste tidspunkt for desinfisering ved Larvik Brannstasjon.  

 

Kontakt tlf. ved desinfisering Larvik Brannstasjon: + 47 98 2378 50 / + 47 98 2378 51

 

NB! Ikke ring nødnummer ved desinfisering

 

 

Contact