Øvre sone: Nord for Holmfoss

Øvre del av den lakseførende delen av Numedalslågen strekker seg fra Holmfoss til Hvittingfoss.

Fisketid for denne delen av Numedalslågen er 1. juni - 24. august.

Det fins flere tilbud på strekningen.