Hedrum

Det selges døgn-, ukes- måneds- og sesongkort på dette strekket. 

Adkomst

Det går bilvei på begge sider av elva.