Brathagen

Fiske fra flytebrygge eller båt. Plass til campingvogn. Hytteutleie.