Fiske til folket

I Numedalslågen finner vi et variert utvalg fiskemetoder. Kulturhistoriske fiskeinnretninger holdes i hevd samtidig som det legges til rette for allmenn tilgang til fiskeopplevelser.

FIsket i Numedalslågen fordeler seg mellom kulturhistoriske fisker (ca 1/3) og sportsfiske (ca 2/3) målt i kilo fanget fisk. Forholdet mellom sportsfiske og kulturhistorisk fiske er lovregulert gjennom en jordskiftedom fra 2007. Gjennom fiskeregler og -forvaltning er forvaltningslaget pålagt ved dom å opprettholde den angitte fordelingen.

Av kulturhistoriske fiskemetoder som fortsatt er i bruk finner vi flere flåter, to teiner (Fosserød og Kjærra), gipper, mælkast og drivgarnsfiske.