Numedalslågen forvaltningslag

Numedalslågen forvaltningslag

Numedalslågen forvaltningslag er et organisert fellesskap mellom fiskerettshaverne i Lågens hovedløp i kommunene Larvik og Kongsberg fra munningen i Larvik og nord til demningen i Hvittingfoss.

 

Numedalslågen forvaltningslag ble opprettet av Vestfold jordskifterett 20.12.2007. Lagets formål er bl.a.:

  • drive kultiveringen i Lågen
  • smitteforebyggende arbeid
  • fangstrapportering

Laget har 273 andelshavere på strekningen munningen - Hvittingfoss.

Styre
E-post
post@lagenlaks.no

Hedrumveien 1183
3282Kvelde
Norge