Sportsfiske/Fiskeregler

Nye fiskeregler gjeldende fra og med 16.august 2023

Fisketiden er utvidet til 31.august.

Hilde Dyrendahl
mandag 14.august 2023 / 22:28
Fiskeregler
Beskrivelse

Forlengelse av sesongen fra 15. august til 31. august, med nye gjeldende fiskeregler fra og med 16.august.