Elveside/Fiskeregler

Midtsesongevaluering 2023

Etter midtsesongevalueringen 15.juni besluttet styret å forlenge fiskesesongen ut august, med nye fiskeregler fra 16.august. Dette er iht. forhåndsavtale med Miljødirektoratet.

Hilde Dyrendahl
tirsdag 18.juli 2023 / 19:05
Fiskeregler

Etter åpningen 15. juni har det vært veldig lite nedbør. Dette har ført til veldig lite vannføring i elva. Lokkeflommen alene er ikke nok til at mye av laksen går opp i elva, kun noen få. Med bakgrunn i dette og midtsesongevalueringen som er foretatt, har styret derfor kommet frem til at fiskesesongen utvides til 31.august, iht forhåndsavtale. 

Fisketiden utvides til 31.08.2023. Fra 16.08.2023 blir det kun tillatt å fiske med sluk/spinner og flue. Døgn og sesongkvote blir uendret. All hunnlaks og all gytefarget laks skal settes levende ut. 

Styret vil følge med forholdene i elva også framover og vurdere evt tilltak.