Hanne_pukkellaks.jpg
To pukkellaks (hann) i gytedrakt fanget i Kongsfjordelva i 2021. Foto: Hanne Sørvik.
Trusler/Pukkellaks

Mer penger til pukkellaksbekjempelse

I revidert statsbudsjett, som kom 11/5, foreslås det å øke bevilgningen til bekjempelse av pukkellaks med 10 mill. kroner i 2023. Dette er i tråd med det NL har spilt inn til regjeringspartiene og opposisjonen.

SigurdToverud
torsdag 11.mai 2023 / 12:43

Pukkellaks utgjør en trussel mot naturmangfoldet i berørte vassdrag, og innebærer risiko for den rødlistede villaksen. Pukkellaks utgjør også risiko for vannkvalitet ettersom den dør og råtner i elvene etter gyting. Den utgjør videre en fare i forbindelse med sykdomsspredning til både villfisk og oppdrettsfisk. Innsiget av pukkellaks i 2023 forventes å øke betydelig sammenliknet med 2021. Mottiltakene i 2023 vil bli viktige for at Norge skal klare å holde pukkellaksbestanden på et håndterbart nivå i årene fremover samt for å hindre spredning sørover i Norge og til resten av Europa. Bevilgningen skal dekke utgifter til tiltak i Tanavassdraget og samt forsvarlig avhending av død pukkellaks fra berørte vassdrag.

-Vi er fornøyde med forslaget, som viser at vi har nådd gjennom med våre argumenter for økte bevilgninger. Dermed blir det forhåpentlig vis også skikkelige tilskudd til de som skal gjøre jobben med å røkte fellene, sier Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.