Gjenutsetting av holaks
Gjenutsetting av holaks

Midtsesongevaluering 2022

Midtsesongevaluering er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan videreføres som planlagt. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år, se mer her. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Sesongen 2022 videreføres etter gjeldende fiskeforskrift. Det vil si at sesongen i Mandalselva går til 15.09.22 i sone 4, mens den avsluttes 31.08.22 i sone 1, 2 og 3. Dagens fiskeregler og døgnkvoter videreføres ut sesongen 2022. For å sikre at uttaket videre fremover ikke påvirker GBM negativt, ønsker vi å spare på den viktigste gytefisken. Vi henstiller derfor til fiskerne om å gjenutsette all holaks over 3 kg ( ca 70 cm) fra nå og frem til sesongavslutning.

Etter gjeldende fiskeforskrifter gis det ikke mulighet til å utvide sesongen utover tidligere fastsatte rammer fra Miljødirektoratet. 

Fiskekort for september i sone 4 er klare for salg onsdag 03.08.22 kl 0900 på utsalgssteder og INatur.

ME henstiller fiskerne å vise varsomhet ved gjenutsetting, spesielt ved vanntemperatur over 18 grader. Les mer om gjenutsetting her.

---

Det har vært bra oppgang av laks og sjøørret på elva de siste ukene, men lav vannføring, pent vær og høye vanntemperaturer har ikke gjort den spesielt bitevillig. Dagens nedbør har fått elva til å stige mot 40 m3/s. Dette forventes å ha positiv effekt på oppgang og fangst av laks! Det er imidlertid veldig tørt i jorda og vannmagasinene har lav fyllingsgrad, slik at den økte vannføringen er avhengig av påfyll i form av mer nedbør.

 

Mid-season evaluation 2022

Mid-season evaluation is now completed i Mandal river. The fishing season 2022 will go as planned. In zone 4 you may fish to 15.09.22, and i zones 1, 2 and 3 the fishing ends at 31.08.22. Todays fishing rules and quotas will be contiuned to seasons end. To ensure that the withdrawal of salmon does not adversely affect GBM, we want to save on the most important spawning fish. We urge fishermen to release female salmon over 3 kg (70 cm) for the rest of the season.

C&R must be done cautiously, especially at high water temperatures above 18 degrees in the River.

Fishing licences for the extended season will bee for sale from August 3 at INatur and our sales offices at 09.00.

KarlGjermundDamli
tirsdag 02.august 2022 / 22:19