Mandalselva 2024

Fiskekort 2024 - salgsstart 15.02.24

Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 1, 2, 3 og 4 starter torsdag 15. februar kl 09.00 hos utsalgssteder og på websalg. Ordinært kortsalg på utsalgssteder i sone 3 og 4 vil starte i slutten av mai for laksekort. Nettsalget finner dere på INatur her.

NB! Villakssenteret åpner forhåndssalg av fiskekort i sone 3 og 4 den 30. og 31. mai kl 18.00 - 20.00 begge dager. Åpningstider resten av sesongen finner dere her

KarlGjermundDamli
mandag 05.februar 2024 / 20:57

Vi ønsker gamle og nye fiskere velkommen til sesongen 2024!

Utsalgsstedene for sone 1 og 2 er Sandnes camping og Grønberg sport. Mandalselva Villakssenter og Adventure Norway på Bjelland selger kort for sone 3 og 4. Grønberg sport selger også kort for sone 4 øvre del.

Det gjøres oppmerksom på at fiskekortene er personlige, dvs. gjeldende for pålydende navn.

Ordinær fisketid er 01.06 - 31.08. i sone 1, 2 og 3. I sone 4 er ordinær fisketid 01.06 - 15.09.

Dere går som tidligere inn på Mandalselva her. Delsone 1, 3 og 4 Felles Nord for Manflåvatn er fellessoner. Delsonene i sone 2 og 4 blir å finne som egne delsoner under Mandalselva. Her vil også Mandalselva Øvre Holum med delsonene Hauge, Holmesland og Øvre Holum ligge.

NB! Nytt fra 2022 var at det for delsonene i sone 2 og sone 4 er laget et eget 1. juni kort (gyldighet 1.juni kl 00.00 - 17.59), dvs. 18 timer. Hvis du vil fiske 1. juni er det dette kortet du skal kjøpe. Velger du dagskort 1. juni, vil du kjøpe neste tilgjengelige kort med gyldighet 1. juni kl 1800 - 2. juni kl 17.59. Merk at disse 1. juni kortene kun finnes på soner med begrenset kortsalg.

Nytt for 2024 er at det innføres gruppekort på soner med begrenset kortsalg (eks. mange av delsonene i sone 2 og Hylene i sone 4). Dette blir gjort for å ivareta personlige kort pr fisker. Hvis du som førstemann på en av disse sonene velger Gruppekort, vil kortet koste pris x antall stenger. Kjøper vil da i etterkant (via tilsendt lenke) få mulighet til å registrere sine medfiskere. Kortet er gyldig når det står registrert på navn. Alle fiskere skal også på oppfordring vise statlig fiskeravgift hvis oppsynet etterspør dette. Hvis det allerede er solgt ett kort på disse sonene, er det ikke mulig å velge gruppekort.

Det blir ellers noen prisjusteringer på enkelte av delsonene.

 

Sale of fishing licences 2024

The sales of fishing licences starts at our websales thursday 15. february 09.00 am. Licenses can be boght for Mandal river here.