Mandalselva kvoteendring

Reduserte kvoter Mandalselva

Midlertidig kvoteendring

Årets laksesesong har ikke startet så veldig bra. Fangstene pr nå er langt under hva som har vært normalt de siste årene i Mandalselva. Tilsvarende ser en i de aller fleste elvene fra sør i landet og til Nordland. Vi er ikke kjent med hva som er årsaken til sviktende innsig av laks.

NB! Fra og med onsdag 19. juni og frem til 8. juli settes derfor døgnkvotene ned til 1 laks og 1 sjøørret pr fisker /døgn. Etter at den ene laksen er tatt, er det ikke lenger anledning til å fortsette fisket etter sjøørret.

Styret i Mandalselva Elveeigarlag vil foreta en ny evaluering den 8. juli. Dette vil kunne medføre en økning av døgnkvote, eller ytterligere innstramninger for deler / resten av sesongen.

 

Lenke til vannføring hos NVE: https://sildre.nve.no/station/22.4.0

KarlGjermundDamli
tirsdag 18.juni 2024 / 20:47