Gjenutsetting

Laksefiske i Mandalselva stanses fra 23. juni 2024

Laksefisket i Mandalselva stenges fra kl 24.00 natt til 23. juni 2024. Etter hva Mandalselva Elveeigarlag kjenner til vil det bli åpnet for evalueringer av stengningen andre uka av juli 2024.

Mandalselva Elveeigarlag innførte i begynnelsen av denne uken restriksjoner i fiskereglene som et "føre var" tiltak. Det samme har flere andre elveeierlag gjort. Disse tiltakene mener Miljødirektoratet ikke er tilstrekkelig. Miljødirektoratet melder at innsiget av laks fra havet til elvene har vært på historisk lave nivåer de foregående årene, og at det i år foreløpig ser enda dårligere ut. Miljødirektoratet ser seg derfor nødt til å stoppe laksefisket i 33 elver fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag, fra klokken 24 natt til søndag 23. juni. Sjølaksefisket stanses på samme strekning, med unntak av Drammensfjorden og Drivaregionen på Nordmøre.

Det innføres også forbud mot fiske etter laks med stang og håndsnøre i sjø. I tillegg blir det påbud om å gjenutsette all laks som fanges i annet fiske i sjø. Elvene som stenges er de som ifølge fangsttall og annen tilgjengelig informasjon anses å ha aller størst risiko for å få for lite fisk på gyteplassene.

Stop in Salmon fishing Mandalselva from midnight 23. june.

Miljødirektoratet (The Norwegian Environment Agency) reports that the movement of salmon from the sea to the rivers has been at historically low levels in previous years, and that this year it looks even worse this year. The Norwegian Environment Agency therefore feels compelled to stop salmon fishing in 33 rivers from the Swedish border in the south up to and including Trøndelag. Mandalselva is one of the rivers that will be closed. As we know, there will be a new evaluation of the situation the second week of July.

Nyhetsoppslag Miljødirektoratet

Forskrift

KarlGjermundDamli
fredag 21.juni 2024 / 19:06