Laksefiske
Forvaltning/Fiskeregler

Ingen endring på fiskeregler 2022

Etter midtsesongevaluering 15.juli, har styret besluttet at det ikke blir noen endringen på nåværende fiskeregler.

 

Hilde Dyrendahl
lørdag 16.juli 2022 / 17:10

Styret i Skauga elveierforening har foretatt midtsesongevaluering 15. juli.

Fangstrapporter så langt viser fangster på 721 kg laks. Av dette er det satt levende ut 25 kg. Det har vært gode fiskeforhold i hele perioden og det er fanget laks i hele vassdragets lengde. 

Styret er ansvarlig for at det står igjen nok gytefisk i elva ved sesongslutt, derfor har vi besluttet at det ikke blir noen endringer på nåværende fiskeregler. Det tas forbehold om at fiskereglene kan bli endret om det skulle bli langvarig tørkeperiode med varmt og tørt vær.