Villaksens dag
Villaksens dag 2019
Elveside/Sportsfiske

Villaksens dag 22. juni 2022

Etter 2 år med pandemi ønsker vi igjen velkommen til Ersgard til markering av Villaksens Dag.

EirikYven
mandag 20.juni 2022 / 22:16

Villaksens dag er et arrangement som gjennomføres over hele landet.

I Stjørdalselva er arrangementet lagt til den 22. juni som er sammenfallende med at Norske Lakseelver feirer 30 års jubileum. 
Norske lakseelver ble stiftet her på Stjørdal. Det vil bli en liten markering av jubileet i forbindelse med arrangementet.

Det blir fiskekonkurranse og premie for største laksen er gitt av SJFF, SVEL og Sportsfiskebutikkene.

Villaksens dag arrangeres av SVEL i samarbeid med SJFF.

SVEL_2022_Plakat Narsjonalt laksevassdrag
Stjørdalsvassdraget er nasjonalt laksevassdrag