Sportsfiske/Sportsfiske

Ta vare på Stjørdalslaksen - spar en junilaks!

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening og Stjørdalsvassdragets elveeierlag oppfordrer laksefiskerne til måtehold. De oppfordrer spesielt fiskerne til å la den store tidligvandrende laksen svømme videre.

EirikYven
onsdag 23.januar 2019 / 12:40

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening og Stjørdalsvassdragets elveeierlag oppfordrer laksefiskerne til måtehold. De oppfordrer spesielt fiskerne til å la den store tidligvandrende laksen svømme videre.

 

Fiskesesongen 2015 ga gode fangster, men beskatningen av laksen var hard. Gytegroptellingene viste at antall gytefisk var mer enn halvert i forhold til de to foregående årene.

- Laksebestanden i Stjørdalselva er god, sier leder i elveeierlaget Gunnar Daniel Fordal, og fortsetter: Det betyr imidlertid ikke at fiskerne ikke kan gjøre litt for store innhogg i bestanden enkelte år. Laksen skal beskattes, men vi må sørge for at det er nok fisk igjen etter sesongslutt slik at også fremtidige generasjoner kan oppleve gleden og spenningen ved laksefiske. 

Fordal mener at de mye regn og gode fiskeforhold ga et litt for positivt inntrykk av lakseoppgangen i fjor: - I fjor var det nærmest historisk gode fiskeforhold med masse vann i elva til langt ut i juli. Det førte til at laksen ble mye mer bitevillig og at fangstene dermed ble gode.

Han mener at det er i år med mye vann at fiskerne risikerer å overbeskatte laksebestanden: - Vi har sett det før. I 2012 var fisket fantastisk bra i de regnfulle ukene av juni og deler av juli, men når septemberen kom så var det lite fisk igjen i elva. Vi hadde sannsynligvis tatt opp over halvparten av fisken som gikk opp i elva. Det er umulig å detaljregulere alle eventualiteter i løpet av en sesong så derfor oppfordrer vi fiskerne til å tenke selv.

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening disponerer over 40 vald i Stjørdalselva og Forra. Av den samlede fangsten i vassdraget tas om lag en tredel på SJFF sine vald. De støtter oppfordringen om å vise måtehold.
- SJFF ønsker ikke at laksefiske skal være komplisert med masse regler. Den som får en laks på kroken skal være glad og å slå den i hjel og ta den med hjem er en naturlig del av fiske. Vi må likevel erkjenne at den store og verdifulle junilaksen kan bli beskattet vel hardt, sier leder i fiskeutvalget i SJFF Morten Welde.

Laksen går opp i elva fra midten av mai til slutten av august. De første laksene som kommer er gjerne store hunnlakser fulle av rogn. Disse er ekstremt verdifulle for bestanden, men paradoksalt nok er det nettopp de tidligvandrende laksene som blir beskattet hardest. En laks som går opp i elva 1. juni blir fisket på i tre måneder. Laks som kommer opp senere blir utsatt for et helt annet beskatningstrykk. Derfor oppfordrer elveeierlaget og SJFF til økt frivillig gjenutsetting i juni. De som har muligheten bør fordele fangstene ut over sesongen hvis man har muligheten.

Laksefisk er robuste, og sannsynligheten for at fisken både overlever og gjenopptar naturlig adferd etter gjenutsetting er høy. Norsk institutt for naturforskning har undersøkt overlevelse, atferd og gjenfangst for over 1.000 gjenutsatte laks i syv norske elver. I snitt overlevde 93 % gjenutsetting. De som døde hadde enten skader eller ble kjørt/håndtert uforholdsmessig lenge.

 

Kjøring av laks, men viktig at man ikke kjører for lenge. Junilaksen er særlig viktig for elva.
Kjøring av laks, men viktig at man ikke kjører for lenge. Junilaksen er særlig viktig for elva.

Fisk som skal gjenutsettes bør ikke kjøres for lenge. Ikke løft fisken over vann og aldri etter sporden. Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig. Tidlig i sesongen er fisken ekstra utsatt for store skjelltap, med soppinfeksjon som følge. Hold fisken med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran. Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og fisken selv holder balansen.

Gjenutsatt fisk skal rapporteres til Laksebørsen i størrelsesklasser Stor, Medium eller Liten. Hvis fisken blør eller er skadet på annen måte skal den slås i hjel. Hvis du har fylt «kvoten», må du levere fisken på Midtkil Camping.