Forvaltning/Sportsfiske

Stjørdalskortet

I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.

Iverbekken er ett av flere gode kultiveringstiltak som dekkes av blant annet Stjørdalskortet, men også med støtte fra Redd Villaksen og Miljødirektoratet.

Her ser du noe av det som Stjørdalskortet har tilført elva i form av kultiveringstiltak og tilrettelegging for at vi også skal ha laks å fiske etter i framtiden.

Stjørdalskortet løses her.

Du kan også lese mer om Stjørdalskortet og kultiveringskontoen her.

torsdag 10.desember 2020 / 17:55