Forvaltning/Sportsfiske

Stjørdalskortet

Her ser du  noe av det som Stjørdalskortet har tilført elva i form av kultiveringstiltak og tilrettelegging for at vi også skal ha laks å fiske etter i framtiden.

Torsdag 10.desember 2020 / 05:55