Skauga
Elveside / Arkiv/Fiskeregler

Fiskeregler 2022

Sesongstart nærmer seg i Skauga!  Fisketiden for 2022 er fra 15, juni og til og med 15. august. Døgnkvoten er uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn. Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midsesongevalueringen 15. juli. Du kan lese alt om fisket 2022 her.

Lokkeflomtabell for fiskesesongen 2022 fra Svartelva Kraftverk finner du her. Blir det langvarig tørkeperiode i elva, er det muligheter for å endre på tabellen og slippe vann etter behov.

Hilde Dyrendahl
onsdag 11.mai 2022 / 19:32