Audna
Sportsfiske/Fiskekort

Fiske i Audna i 2024

Fiskekortsalget starter den 18.05.2024  kl.12.00. Her er oversikten over hvor du kan kjøpe fiskekort.

Paal
søndag 14.mai 2023 / 13:10

Du kan kjøpe fiskekort på Spar Vigeland og Grønberg Sport og her på nettsidene.

Priser på døgnkort, ukeskort, sesongkort i de ulike sonene finner du her.

Kvoter:

For sesongen 2024 er kvoten 2 laks og 1 sjøørret pr. døgn.

Nytt om soner:

Sone 5 er fra sesong 2023 delt i 2 soner. Sone 5 A fra grense Melhusfossen og opp til og med Gaupedalen. Sone 5 B fra oversiden av Gaupedalen til grense mot sone 6 Tryland.

Særskilte regler for Sone 4 Melhusfossen:

Miljødirektoratet innførtefra og med sesong 2022 særskilte regler for fiske i Melhusfossen. Fra Melhusfossen bru og 80 meter nedstrøms er det innført fluesone. Dvs. fiske med makk og sluk er forbudt i denne sonen. Audna Fiskerettseierforening vil ikke selge kort i denne strekningen for sesongen 2023.

Direktoratet innførte fra sesongen 2017 påbud om bruk av sirkelkrok i sone 4. Vi anbefaler våre fiskere i sone 4 og bruke følgende sirkelkrok til å fiske med: Mustad Demon Cirkel størrelse 5 har åpning på 15mm og er makskravet for hva du kan fiske med.   

Denne kroken er en meget kjent laksekrok og er konstruert for at kroken skal sette seg i haken eller leppa på laksen. Det betyr en skånsom frigjøring av krok og laksen kan gjenutsettes på elven om det er ønskelig.

Husk at når du fisker med sirkelkrok skal du ikke gi vanlig tilslag men bare løfte stanga sent for å stramme opp sena, da vil kroken sitte perfekt i munnviken eller leppa på fisken.

Melhusfossen vil for sesong 2024 holde stengt for fiske mellom kl.23.00 til kl.04.00. Det vil si at når man kjøper døgnkort i Melhusfossen er gyldighetstiden på kortet, fiske fra kl.04.00 til kl.23.00.

sirkelkrok

Skjellprøvetaking

Vi vil sterkt anmode alle våres fiskere om å ta skjellprøve av all fisk over 0,5 kg fanget i Audna. Skjellprøve konvolutt vil bli lagt på strategiske plasser langs elva samt ved våres utsalg på Spar Vigeland og Simon Valand på Konsmo.

Grunneierdag

Onsdager (fra kl.00.00 til kl.23.59) er grunneierdag.

Midtsesongevaluering

Som tidligere år vil det også i år bli gjennomført midtsesongevaluering av fiske i Audna. Resultatet av dette kan resultere i utvidet, ingen endringer eller redusert fangstkvote. Når midtsesongevalueringen er godkjent av fylkesmannen vil vi komme tilbake til mer utfyllende informasjon rundt dette. For kommende sesong vil uansett fisketiden ikke utvides. Sesongen er fra 01 juni til og med 31 august.

Til slutt vil undertegnede anbefale alle våre sportsfiskere å sette seg inn i fiskeregler, fiskekortsalgsinfo, fiskekortpriser med mer.

Lykke til med årets fiskesesong!

Audna Fiskerettseierforening

 

Tore J. Lølandsmo

Daglig Leder