Laksefisker i Rauma
Ut av elva. Mange laksefiskere må stoppe fisket nå. Det er tragisk for både elveeiere og sportsfiskere.
Sportsfiske/Fangst

- Kan ikke fortsette sånn

I dag kom 2023-tallene for sportsfiske etter laks i elv. Dermed er det offisielt den dårligste sesongen noensinne. 

fredag 26.januar 2024 / 13:48

Totalt ble det fanget 70 593 laks, hvorav 18 826 ble satt tilbake for å sikre nok gytefisk i elvene. Det melder SSB. 

Norske Lakseelver, som organiserer forvaltningslagene i de norske lakseelvene, ber nå politikerne ta de nødvendige grepene. 

-Vi er langt på overtid og vi krever handling. Det viktigste nå er å få kontroll på rømminger, lakselus og sykdommer fra oppdrettsindustrien. Villaksen er på rødlista, og politikerne kan ikke fortsette å la det skure og gå på denne måten.

Det står faktisk om et være eller ikke-være for villaksen, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen. 

Oppdrett er versting

Forskerne utpeker oppdrettsindustrien til å være den største trusselen mot villaksen. Mange steder langs kysten dreper lakselusa over halvparten av de ville lakseungene som skal ut i havet for å vokse opp. 

På lakseluskonferansen til oppdrettsindustrien denne uka, var da også fagleder for fiskehelse i Åkerblå, Barbro Klakegg, krystallklar på at industrien ikke kan fortsette å vokse i åpne merder. Ny teknologi må på plass. 

- Havbruksmeldingen som Regjeringen nå jobber med, har et sentralt forslag om å la oppdretterne få vekst hvis de bytter inn åpne merder i lukkede løsninger. Det er veien å gå, men det haster. Vi har derfor bedt om et møte med fiskeriminister Cecilie Myrseth for å diskutere en slik løsning, forteller Evensen. 

Mindre og mindre overskudd 

Forvaltningslagene i elvene har ansvar for at det er nok gytelaks tilbake i elva etter endt fiskesesong. Det betyr restriktive kvoter for den enkelte sportsfisker og et begrenset uttak basert på beregninger av hvor mye laks som har kommet fra havet. 

I fjor avlivet 371 sjølaksefiskere 30 268 laks. Tilsvarende ble det avlivet 51 767 laks fordelt på om lag 60 000 sportsfiskere i lakseelvene.  

-Villaksen i Norge skal ha et stort høstbart overskudd. Det er fastsatt i kongelig resolusjon om kvalitetsnorm for villaks. Nå blir dette overskuddet mindre og mindre, ettersom elvefisket må ta støyten, påpeker Evensen. 

Norske Lakseelver mener også at sjølaksefisket må reguleres strengere enn i dag. Slik det har vært til nå, har hovedregelen vært at sjølaksefiske i dårlige lakseår har kunnet fortsette fisket som før, mens elveforvalterne har tatt byrden med å redusere eller stenge fisket i elvene. 

- I Finnmark så vi dette tydelig i 2023. I Varanger måtte Vestre jakobselv stenge fisket i august fordi det ikke var nok gytefisk på elva. Også Munkelva, Skallelva og Komagelva ble stengt tidlig. Samtidig ble det fiske opp 11,7 tonn villaks i sjøen i Sør-Varanger og Nesseby kommuner. Mesteparten av dette var laks som skulle opp i disse elvene, påpeker Evensen.  

I fjor avlivet 371 sjølaksefiskere 30 268 laks. Tilsvarende ble det avlivet 51 767 laks fordelt på om lag 60 000 sportsfiskere i lakseelvene.  

Ber om strengere rapportering i sjø 

Villaksen har nå kommet på den internasjonale rødlista over truede arter. I lys av Naturavtalen mener Norske Lakseelver det også må tas nye forvaltningsgrep for å verne om villaksen.  

-Ett av disse grepene vil være å få bedre fortløpende kontroll med hva som høstes og avlives av villaks i sjøen. Både vi som forvalter villaksen i elvene og Miljømyndighetene må få tilgang til disse fangsttallene for å kunne tilpasse beskatningen i elv, slik at det blir nok gytefisk igjen etter endt fiskesesong, avslutter Torfinn Evensen.