Tovdalselva kart
Sportsfiske

Sesongen 2022

Kick – Off - Tovdalselva sesongstart 2022 Søndag 9. mai. Nytt av året er at arrangementet finner sted på Camp Flakksvann på Flakk i Birkeland. (Campflakksvann.no). Veibeskrivelse ligger vedlagt.

HaraldEndresen
Torsdag 17.februar 2022 / 10:00

Loddsalg: Det blir som vanlig loddsalg og loddtrekning av de de første kortene i sone 2 / Boen og Teinefossen 1. juni! (Både Vest og Øst siden). NB! Alle som ønsker å kjøpe lodd og delta i trekningen av de første kortene i Sone 2 / Boen må ha med seg ID og kvittering for betalt fiskeravgift (286 kr. enkeltperson – 456 kr. Familie - https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/betal. Fremvisning av elektronisk kvittering er OK). Det vil være mulig å kjøpe lodd fra ca. kl 17 – til ca. kl 19:00 Man kan kjøpe så mange lodd man ønsker selv til 100 kr. Pr. lodd, men kan kun bli trekt ut med 1 kort pr. person. Ved kjøp av lodd under Kick-off må alle som kjøper lodd og vil betale kontant, betale eksakt beløp kontant da det vil være begrensede muligheter for å veksle under Kick-off. Det kan også betales med Vipps under Kick-off på Vipps nr. 508451 til Birkenes Sportsfiskeforening. For at alle kortvinnerne skal kunne oppleve fiske på begge sider av elva, oppfordres det til å skifte side under fisket både i Teinefossen og i Boen/sone 2.

Trekning: Trekningen vil starte rundt kl 19:00. Først trekkes tidsrommet 00:00 – 11:59, deretter kl 12:00 – 23:59. Om du blir trukket ut og får kort, er det ikke mulig å gi fra seg kortet til andre da kortet er personlig, men man kan bytte innbyrdes mellom formiddag og ettermiddag på selve arrangementet ved å gi leder Rune Bergstøl beskjed med det samme, før navnene meldes inn og registreres. NB! Kun tillat fluefiske/fluestang i Teinefossen. I Boen er det kun tillat med sluk og med fluefiske/fluestang.

Mat og drikke: Det vil også bli kontant salg av enkel grillmat, brus og kaffe.

Jakt & Friluft: Jakt&friluft v/ Harald Nyland stiller med demo-rigg med oppdatert utstyr fra Guideline, samt har med diverse lakserelatert utstyr for salg.

Mvh BSF styret

Fiskekortsalg:

Fiskekortsalget starter mandag 9. mai kl. 09.00.  Det selges kort:

  • På web
  • Hos Grønberg Sport
  • Hos Best Birkeland

Fiskesesong:

Sesongen er 1. juni til 31. august.  Det blir ikke sesongforlengelse.  Det blir som vanlig loddtrekning på 1. juni kortene i sone 2.  Detaljer om loddsalg og trekning kommer senere.

Fiskeregler og fiskekortpriser blir de samme som forrige år.  

Fiskekort TovdalselvaSone 1Sone 2Sone 3Sone 3aSone 4 og 5BuhølenLaksefossTeinefoss
Halvdagskort Juni             400                 300
Halvdagskort juli og august             300                 300
Dagskort            100             200            100            200            300            300 
Ukekort            300          1 000            300         1 000   
Årskort            750          2 000            750         2 000   
Årskort ungdom               -                  -                 -                 -