Uldalsåna
Uldalsgreina utgjør om lag 50 % av vannføringen i Tovdalselva inn til Herefossfjorden.
Forvaltning/Kalking

Doseringsanlegg byttes ut

I Uldalsgreina av Tovdalselva er det i dag tre doseringsanlegg som begynner å bli gamle, og klare for utskifting. Strategien legges nå.

Paal
mandag 13.mars 2017 / 14:24

NIVA laget i 2016 en ny kalkingsplan for Uldalsgreina, som utgjør om lag 50 % av vannføringen i Tovdalselva inn til Herefossfjorden. Planen ble laget på oppdrag fra Fylkesmannen, som ønsket ett nytt anlegg til erstatning for de eksisterende tre gamle anleggene. I planen fra NIVA ble tre ulike alternativer vurdert.

Fiskeforvalter i Vest-Agder, Birgit Solberg, forteller om de nye planene: «Vi ville se på muligheten for å legge om kalkingsstrategien, og samle all kalkingen fra Uldalsgreina i ett anlegg. Det finnes i dag flere kalktyper og teknologier, som gjør at man kan vurdere andre plasseringer enn da kalkingen ble satt i gang. Vi var på befaring i fjor, der vi så på mulige plasseringer av nytt anlegg. Vi jobber nå med å finne ut av hva vi synes er den beste løsningen. Når det er endelig avklart vil vi gå i gang med å anskaffe nytt anlegg. Jeg tenker at vi bør ha valgt endelig strategi i løpet av våren».