Norske Lakseelver_valgkomite_2022
Norske Lakseelver/Medlemsinfo

Kjenner du noen gode kandidater til styret i Norske Lakseelver?

Valgkomiteen i Norske Lakseelver har startet sitt arbeid for å finne gode styrekandidater.

Ayna Heilong
fredag 14.januar 2022 / 12:36

Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å finne gode styrekandidater.
- Neste Landsmøte er 25.-26. april 2022, og arbeidet med å finne gode kandidater har startet, sier komiteens leder Odd-Helge Utby, som for øvrig også leder den lokale lakseforvaltningen i Målselva i Troms.

Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Nina Munthe Olsen, Ola Seem og Vidar Børretzen.

Disse styremedlemmene er på valg i 2022:), Karianne Johansen (Alta, Finnmark), Aksel Hembre (Stjørdal, Trøndelag) og Vidar Skiri (Rauma, Møre og Romsdal).

I tillegg er leder Ragnhild Brennslett (Rana, Nordland) på valg.

Øvrige styremedlemmer er: Eigil Movik (Skien, Telemark), Knut Munthe Olsen (Årøy, Sogn og Fjordane), samt representantene Erling Aas-Eng fra Norges Bondelag og Gudbrand Gulsvik fra Norges Skogeierforbund.

Disse varamedlemmene er på valg:
Eiliv Erdal, 1. vara (Nausta, Sogn og Fjordane)
Siri Stav, 2. vara (Gaula, Trøndelag)
Sigve Frantzen, 3. vara (Kongsfjordelva, Finnmark)

Send inn forslag til aktuelle styrekandidater til komiteens leder Odd Helge Utby på e-post: odd-h-ut@online.no eller telefon: 91 53 59 21 innen 1. mars.