Norske Lakseelver/Medlemsinfo

Tilskudd til lokale kurs

Gjennom NL medlemskap i studieforbundet Livslang Læring kan våre medlemslag få økonomisk kompensasjon for lokale kurs!

Ayna Heilong
onsdag 15.desember 2021 / 11:17

Norske Lakseelver ble i september 2021 medlem i studieforbundet Livslang Læring. Vi kan nå tilby våre medlemslag en ny medlemsfordel, og det er økonomisk kompensasjon ved gjennomføring av kurs etter godkjent studieplan.

For at medlemslag skal kunne benytte seg av denne muligheten er det visse kriterier som må oppfylles, i tråd med opplæringsloven.

Kursets omfang

Kurset må vare i minimum 4 timer og det må være minimum 4 deltakere over 14 år. Kurstimene kan deles opp over flere dager, som for eks. 2 kurstimer fordelt på 2 dager. Hver kurstime regnes som 45 minutter.

Frammøteliste

Det må etter opplæringsloven føres en frammøteliste med navn, fødselsår, adresse og møtedato. NL er i dialog med studieforbundet om å få tilgang til en digital kursportal. Men foreløpig er det ok å føre frammøteliste i excel.

Studieplan

Kursene som NLs lokallag gjennomfører, må følge en studieplan som NL på forhånd har godkjent. NL lager et utvalg standardiserte studieplaner som medlemslag kan velg i. Disse kan også justeres i samarbeid med NL for å tilpasses ønsket kurs.

Kursbevis

Etter gjennomført kurs må alle deltakere få kursbevis. Dette får medlemslagene av NL.

Tilskudd til kurs

Medlemslag kan melde inn kurs til NL og få kompensasjon for dette. Tilskuddet er per time, og dette varierer litt fra år til år, men for 2021 var det 132kr pr kurstime gjennomført.

Ønsker du å gjennomføre kurs og søke tilskudd? 

Ta kontakt med administrasjonen i Norske Lakseelver hvis du ønsker å benytte deg av denne medlemsfordelen.

livslang-laering.png