Fisketelling

For å dokumentere hvordan laksetrappene fungerer, er det viktig å telle antall oppvandret fisk

Hanne Sørvik
onsdag 01.januar 2020 / 13:29

GS har drevet med årlige fisketellinger på Skotfoss og Klosterfossen siden 1983. I Klosterfossen er det ikke foretatt regelmessige tellinger siden 1997. I avtalen som ble underskrevet mellom AK og FM vinteren 2004, har AK påtatt seg eier- og vedlikeholdsansvaret for laksetrappene på Skotfoss og Klosterfoss. De skal også bekoste elektroniske fisketellere. Tellingene vil dermed bli mindre arbeidskrevende. Nøyaktigheten vil også forbedres for Klosterfossen sin del. Det ble montert elektroniske fisketellere i Klosterfossen og Mølletrappa våren 2004. P.g.a. tekniske problemer sommeren 2004 har ikke tellerne fungert godt nok. I god tid før sesongen 2005 ble de tekniske problemene utbedret, og ny teller ble installert på Skotfoss. Dagens tellere viser kun antall fisk. Ved å kjøpe videokamera som tilleggsutstyr kan tidspunkt, fiskeart, størrelse måles. Det er i tillegg mulig å variere vannmengden på trappa for å kartlegge preferanser hos laksen.

Skienselva_oppgang1

Figur 3.Lakseoppgangen i Klosterfossen hadde en topp på begynnelsen av 1990-tallet. Rekorden i 1993 var 2.720 laks. Snittet fra 1983-1997 er 1.231 laks årlig. Det er ikke foretatt regelmessige tellinger siden 1997. I 2005 gikk det opp 1.011 fisk.

Skienselva_oppgang2

Figur 4.På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet var oppgangen på 400-500 fisk årlig. Men fra 1997 har oppgangen variert mellom 100 og 200 fisk. Dette er for dårlig. Hovedårsaken til dårlig oppgang skyldes nok laksens vanskeligheter med å finne innhoppet. Men det er også en markant nedgang i tidsrommet 1997- 2004 som kan skyldes andre årsaker. Rekorden i 1991 var 983 laks. I 2005 gikk det opp 207 fisk.