skauga
Elveside/Fiskeregler

Nye fiskeregler fra 16. august

Etter midtsesongevalueringen 15. juli besluttet styret å forlenge fiskesesongen ut august, med nye fiskeregler fra 16 august. Dette er iht. forhåndsavtalen vi har med Miljødirektoratet.

 

MaritBogen
onsdag 18.august 2021 / 07:19
nye fiskeregler