Midlertidig stenging av elva

Elva blir midlertidig stengt fra søndag 15.08.2021 kl 14:00

Jørn Svarstad
fredag 13.august 2021 / 12:04

Elva stengast midlertidig fra søndag 15.08.2021 kl 14:00 pga lite vannføring.

Når vannføringa kjem over 5 kubikk igjen vil styret gjere ei ny vurdering.

Det vil vere aktivitet med dykker i elva for å observere/ta ut pukkellaks framover. Vil òg oppfordre folk til å melde fra dersom dei observerer pukkellaks i elva.