Begrensing i fiske

Det innføres begrensinger i fiske. 

Jørn Svarstad
tirsdag 10.august 2021 / 12:04

Det inføres nå følgende begrensinger i fiske pga lav vannføring:

-slukvekt under 15 gram

-forbud mot catch and release

 

Utvidelse av tiltak vurderes forløpende.

Også viktig at fangst og observasjonar av pukkellaks blir rapportert.