skauga
Elveside/Fiskeregler

Midtsesongevaluering - fisket utvides

Styret har gjennomført midtsesongevaluering og besluttet at det ikke blir endring på fiskereglene frem til 15 august slik situasjonen er nå. Fisket utvides til 31. august.

MaritBogen
lørdag 17.juli 2021 / 21:14

Beregninger basert på innmeldte fangster tom. 15. juli viser at vi når gytebestandsmålet med godt over 130%. Med dette som bakgrunn har styret i elveierforeningen fattet vedtak på at fiskesesongen forlenges tom. 31.august. Fiskereglene blir endret iht. forhåndsavtale fra 16. august. Da blir det kun tillatt å fiske med sluk/ spinner og flue. Døgn og sesongkvote blir uendret. All hunnlaks og all gytefarget laks skal settes levende ut. Fiskereglene kan bli endret før 16. august om nødvendig.

Samtidig oppfordres fiskerne til å være oppmerksom på pukkelaksen som er svært virksom i mange elver fortiden. Nina har laget en

som viser hva du skal gjøre hvis du får en pukkelaks.