Miljøundersøkelser 2021

Miljøundersøkelser i vassdraget

NTNU Vitenskapsmuseet fikk i 2020 i oppdrag av Nye Veier å kartlegge hvordan villaks og sjøørret bruker området ved Hellstranda hvor det er planlagt utbygging av ny E6.

EirikYven
søndag 28.mars 2021 / 10:40

NTNU vil fortsette etter påske med fangst og merking av laksestøinger og sjøørretveteraner i Stjørdalselva. Smolt av begge arter som fanges i smoltfeller ved Sona bru og i Gråelva blir også merket.

Om isen tillater det vil smoltfellene bli satt ut fra 15. april.

All merket fisk vil bli registrert ved hjelp av lyttestasjoner i elva, elveosen og i fjorden.

Har du spørsmål om prosjektet kan dette rettes til NTNU Vitenskapsmuseet v/Jan Grimsrud Davidsen på e-post Jan.davidsen@ntnu.no🐟🐟

Er du interessert i mer informasjon kan du lese litt på NTNU sine nettsider: https://www.ntnu.no/museum/sjoorretens-liv