Lakselva_AWCR
Elveside/Gjenutsetting

Gjenutsettingskonkurransen 2020

Vi har trukket vinnerne av gjenutsettingskonkurransen 2020!!

Martin Rognli Johansen
torsdag 11.februar 2021 / 18:19

Gjenutsettingskonkurransen har gjennom sine 13 år vært med på å stimulere til et økt antall gjenutsettinger av laks over 80 cm i Lakselva. Selv om det enda er delte meninger om gjenutsetting, er det er ingen tvil om at dette har blitt et viktig virkemiddel i jobben med å styrke laksebestanden og kanskje spesielt den storvokste delen av laksebestanden i Lakselva. I en frisk elv burde det ikke være et mål i seg selv at flest mulig laks skal gjenutsettes, men vi ser allikevel at gjenutsetting enkelte år kan gi en buffer mot overbeskatning. 2020 var et slikt år. I 2020 ville mest sannsynlig IKKE gytebestandsmålet blitt oppnådd dersom det ikke hadde vært for at en del av fangstene ble gjenutsatt. I Lakselva har man oppnådd gytebestandsmålet de siste 14 årene.  

Stor takk til Olderø fly fishing lodge som har donert en fiskereise til West Ranga Lodge på Island til vinnerne i begge klassene. Lakselv grunneierforening har bidratt til premiepotten med årskort i Lakselva i 2021 til to heldige fiskere.

Vinnere i klassen før 15. juli

Morten A Hagen, fiske på West Ranga Lodge

Joonas Järvenpää, årskort i Lakselva (2021)

Vinnere i klassen etter 15.juli

Alexander Wolff, fiske på West Ranga Lodge

Teemu Juutinen, årskort i Lakselva (2021)

Gratulerer til vinnerne og takk for alle som har levert sine bidrag til konkurransen og elva!!

 

Lakselva_CR2020
Vinnerne: oppe til venstre Joonas Järvenpää, oppe til høyre Alexander Wolff, nede til venstre Morten Hagen og nede til høyre Teemu Juutinen