Laks i Bjerkreimselva
Det er ikke alltid størrelsen på laksen det kommer an på. Mange barn og unge har nok fått sitt første møte med den fantastiske laksen denne spesielle sommeren. Her fra Bjerkreimselva i Rogaland.
Sportsfiske/Fangst

Beste laksefiske på fem år

Sommerens sportsfiske etter laks i norske elver var det beste siden sesongen 2015. Om lag 129 500 laks ble fanget og det var mange som prøvde lykken.

Paal
torsdag 05.november 2020 / 10:34

Norske Lakseelver samler hver høst inn fangstrapporter fra et utvalg av norske lakseelver. Tallene danner utgangspunkt for å estimere totalen for landet som helhet. I år viser beregningene at sesongen 2020 ble en av de bedre på lang tid. Fasiten kommer fra SSB i januar neste år.

- Gode fiskeforhold med jevn vannføring og økt fiskekortsalg blant nordmenn som ferierte hjemme, var nok en medvirkende årsak til at årets laksefiske var betraktelig bedre enn de siste årene, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Norske Lakseelver er likevel bekymret for situasjonen for villaksen. Antallet laks som kommer tilbake fra havet og opp i elvene er halvert i løpet av de siste tretti årene. Forskerne peker på lakseoppdrett og vannkraft som de største truslene man kan gjøre noe med.

Dårlig i Øst-Finnmark

Som vanlig var det en del variasjoner landet rundt. Men, med unntak av Øst-Finnmark hvor det var en dårlig sesong, har det ikke vært noen klare trender i år. De fleste regioner har elver som har fisket bra og elver som har fisket mer på det jevne.

- Det ser dessverre ut som om innsiget av laks til Øst-Finnmark var veldig dårlig i år. Tallene fra Kongsfjord-, Syltefjordselva og Neiden viser langt under tiårsgjennomsnitt, forteller Evensen.

Norske Lakseelver mener dette er bekymringsverdig.

- Vi har ingen tall på sjølaksefisket i dette området i år, men det er grunn til å rope varsko om beskatningen i havet. I elvene reguleres uttaket slik at man sitter igjen med nok gytefisk, mens det i sjøen ikke er noen slik kontroll, påpeker Evensen.

Korona ga mange nordmenn

Koronasituasjonen i sommer satte sitt preg på laksefisket, som all annen reiselivsnæring. Det er tradisjonelt mye svensker, dansker og finlendere som fisker laks i Norge. I sommer uteble svensker og engelskmenn, mens dansker og finner fikk komme i løpet av juli.

- Mange av de som har laksefisketurisme som inntekt på gården, har blitt rammet hardt i år. Spesielt de som har mange utenlandske gjester. Heldigvis ser det ut som om nordmenn har kompensert for en del av bortfallet, forklarer Torfinn Evensen.

Det var i midten av august registrert en økning på 10 % nordmenn som hadde betalt årsavgift for å fiske laks eller sjøørret i elv. Laksefiske omsetter for om lag 1,3 milliarder i løpet av tre hektiske sommermåneder. Trøndelag og Troms og Finnmark er de store laksefiskefylkene.

- Det har vært gledelig mange nordmenn som enten har tatt opp igjen laksefiske, eller har forsøkt for første gang. Det er hyggelig, men vi savner mange av våre trofaste utenlandske fiskere, sier Evensen.

Bedre neste år?

Fra neste år ligger det an til redusert laksefiske i sjøen. Noe Norske Lakseelver mener både vil være biologisk og samfunnsøkonomisk fornuftig. Laksen forvaltes på bestandsnivå og hver elv har sin unike bestand. Store vassdrag kan også ha flere bestander.

- I sjøen fisker man uten å vite hvilken elv man beskatter. Svake bestander kan dermed bli skadelidende. Dette er ikke god forvaltning, og sjølaksefisket bidrar heller ikke mye til samfunnsøkonomien rundt laksefiske, trass i at knappe 900 fiskere tar halvparten av all laks som fanges, påpeker Evensen.

Til sammenligning er det rundt 70 000 sportsfiskere i elvene.

- Om det blir nok begrensinger i sjøen fra 2021, spår vi et enda bedre lakseår i elvene. Spesielt Sørlandet kan bli bra, avslutter Torfinn Evensen.

Hele rapporten med tabeller og landsgjennomgang finner du her.