skauga
Elveside/Fiskeregler

Endring fiskeregler fra 8 august

Grunnen til at styret nå fremskynder endring av reglene er at det i de siste ukene har vært mindre innsig av laks til Trondheimsfjorden. Nye fiskeregler blir etter forhåndsavtale. Skulle det vise seg at det blir dårlige fiskeforhold nå i august, vil styret komme til å endre fiskereglene på nytt. 

MaritBogen
onsdag 05.august 2020 / 21:50
Fiskeregler fra 8. august