Logo corona

Smittevernplan for Kongsfjordelva

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) har utarbeidet smittevernplan for laksefisket i Kongsfjordelva etter råd og mal fra folkehelseinstituttet og informasjon fra Norske Lakseelver. Planen er godkjent av kommuneoverlege i Berlevåg.

 

BJFF Info
Torsdag 04.juni 2020 / 08:24

BJFF ønsker med smittevernplan med en rekke tiltak å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

BJFF har tatt ansvar  og vil bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Både under fisket, i gjestehytter og i kontakt mellom vakt og ansatte i foreningen og fiskere.

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

Gode vaner som forebygger smitte

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Hold minst en meter 1 avstand til andre.
  • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
  • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
  • Fysisk kontakt skal unngås med mindre det er husholdningsmedlemmer eller en akutt situasjon som oppstår med fare for liv.
  • Hold deg hjemme hvis du har infeksjonssymptomer.

Smittevernplanen i sin helhet (PDF) ligger som nedlastbart dokument i sidespalten.