Rauma Elv fluestang
Sportsfiske/Medlemsinfo

Om korona og laks per 15/5

Det ble i dag klart at innreiseforbudet for utenlandske turister gjelder fram til 20.august. Det vil komme en ny vurdering for turister innad i Norden den 15.juni. Guider og andre ansatte i elvene kan nå reise inn i Norge uten karantenetid fra 1.juni.

torsdag 30.april 2020 / 16:29

Den 15.6 kan det evt. åpnes for at laksefisketurister fra Norden kan komme, men det er ingen garanti for dette - ei heller fra når en åpning vil gjelde. En tilsvarende vurdering for turister utenfor Norden er varslet 20.juli.

Vi ber alle som skal på laksefiske i sommer om å sette seg inn i smittevernhensynene som er bestemt lokalt. En generell veileder finner du her.