Audna
Litt høy vannstand for fluefiske i Audna høsten 2015.
Trusler/Kalking

Slik kan bestandene styrkes

NIVA har gått gjennom 16 av de 22 kalkede laksevassdragene i Norge og identifisert nye optimaliseringstiltak som vil styrke bestander av både laks og sjøørret.

Paal
onsdag 27.februar 2019 / 10:18

I tillegg har NIVA vurdert forsuringssituasjonen og kommet med forslag om tiltak i øvrige forsurede og ukalkede, anadrome vassdrag i Agder, basert på oversikter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og i Lakseregisteret. I gruppen med ukalkede vassdrag har NIVA funnet vurderinger av vanntype og forsuringsstatus i Vann-Nett, data om vannkvalitet og biologiske forhold i Vannmiljø, samt gjort egne vurderinger basert på kunnskap om nabovassdrag og forsuringsstatus i aktuelt område. Det er identifisert optimaliseringstiltak i alle de 16 kalkede laksevassdragene.

Alle tiltak antas å bidra til å stabilisere vannkvaliteten i hovedelva og dermed komme laksebestanden til gode. De fleste vil i tillegg være med å styrke sjøørretbestanden, noe som det hittil har vært lite fokus på.

I de ukalkede anadrome vassdragene i Agder har NIVA identifisert om det er, kan være eller eventuelt ikke er et forsuringsproblem. Det er et kalkingsbehov i 9 av dem og et behov for problemkartlegging i ytterligere 14.

Du kan laste ned hele rapporten her.

optimaliseringstiltak_i_kalkede_laksevassdrag_i_sor-norge_niva7321-2018.pdf