Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Slik kan bestandene styrkes

NIVA har gått gjennom 16 av de 22 kalkede laksevassdragene i Norge og identifisert nye optimaliseringstiltak som vil styrke bestander av både laks og sjøørret.

hans_kristian_krogh_hanssen-9844_audna.jpg

Audna
Litt høy vannstand for fluefiske i Audna høsten 2015. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

I tillegg har NIVA vurdert forsuringssituasjonen og kommet med forslag om tiltak i øvrige forsurede og ukalkede, anadrome vassdrag i Agder, basert på oversikter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og i Lakseregisteret. I gruppen med ukalkede vassdrag har NIVA funnet vurderinger av vanntype og forsuringsstatus i Vann-Nett, data om vannkvalitet og biologiske forhold i Vannmiljø, samt gjort egne vurderinger basert på kunnskap om nabovassdrag og forsuringsstatus i aktuelt område. Det er identifisert optimaliseringstiltak i alle de 16 kalkede laksevassdragene.

Alle tiltak antas å bidra til å stabilisere vannkvaliteten i hovedelva og dermed komme laksebestanden til gode. De fleste vil i tillegg være med å styrke sjøørretbestanden, noe som det hittil har vært lite fokus på.

I de ukalkede anadrome vassdragene i Agder har NIVA identifisert om det er, kan være eller eventuelt ikke er et forsuringsproblem. Det er et kalkingsbehov i 9 av dem og et behov for problemkartlegging i ytterligere 14.

Du kan laste ned hele rapporten her.PDF icon optimaliseringstiltak_i_kalkede_laksevassdrag_i_sor-norge_niva7321-2018.pdf

 

Kart over kalka laksevassdrag i Sør-Norge