skauga
Fin laks fra Fossbrottet i Skauga.
Elveside/Fiskeregler

Sesongavslutning

Lett fiske opphører i Skauga nedstrøms Svartelva fra fredag 9. august kl 24.00. 

MaritBogen
fredag 09.august 2019 / 20:08

Årsaken til endringene er at vanntemperaturen i elva har sunket, og at vi har avtale om at kraftverket skal kjøre ekstra  vann frem til 15 august. Oppstrøms kraftverket er det veldig lite vann, og selv om det er meldt noe nedbør vil lett fiske opprettholdes til sesongslutt 15. august.