Elveside

Rauma - forventet friskmeldt høsten 2019

Rauma ble smittet av lakseparasitten gyro i 1980 og er nå under reetablering. Forventet friskmelding er høsten 2019.

Paal
Tirsdag 05.mars 2019 / 12:53

Smittet av Gyro

Rauma fikk gyro-smitte i 1980, 1983 var lakseparasitten spredt i hele anadrom del, og i 1985 kom det dramatiske fallet i fangst. Elva ble behandlet med rotenon i 1993, men ble parasitten ble på nytt oppdaget i 1996. Det resulterte i ny behandlingsrunde i 2013 og 2014. Det gjennomføres nå en ambisiøs plan for gjenoppbygging av laks og sjøørretstammene, men det vil nok ta noen år før bestanden er på et tilfredsstillende nivå. 

Overvåkingsfiske

I gjenoppbyggingsfasen drives det et overvåkingsfiske for å dokumentere oppgang av fisk. 

Rauma renner i et idyllisk landskap, med den dramatiske Trollveggen på den ene sida.
Rauma renner i et idyllisk landskap, med den dramatiske Trollveggen på den ene sida.

Lyst til å fiske i Rauma?

Vi er mange som er ivrige etter å kaste ut flua i idylliske Rauma, men inntil videre må vi smøre oss med tålmodighet. Elva har fått fastsatt et gytebestandsmål på 5216 kg hunnfisk, og overvåkingsfiske i 2018 viste at elva ikke er i rute for å oppnå dette enda. Det vil dermed ikke bli åpnet opp for fiske i elva i 2020. 

Informasjon om elva forøvrig, og informasjon om fiske i elva vil bli lagt ut på disse nettsidene.