Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Heavy rain
10 °C
SSV
11 m/s
12.9m3
05:47
18:11
11:58
00:54

PUKKELLAKS

pukkellaks.jpg

Pukkellaks - hoer fanga i Eidselva

Det har siste tida vorte observert nokre pukkellakss i Eidselva. Først var det kun sett eit lite 10 - tals individ som passerte kameraet. Siste veka vart det sett nokre oppover i elva. Vi søkte difor Fylkesmannen om løyve til bruk av lys under fanging av pukkellaks og fekk dette. Det er lys og "spyd" som har vist seg mest effektivt. Det er til no fanga 7 eksemplar og vi ber alle vere på utkikk slik at vi kan hindre at desse uønska laksane gyter i elva.