Fiskeundersøkelser Otra

NINA utførte el-fiske i Otra og andre sørlandsvassdrag i slutten av august i 2019.  Resultatet for Otra sin del var veldig positivt.

HaraldEndresen
Onsdag 27.november 2019 / 21:11

Det ble funnet mange lakseunger i hovedelva.  De største forekomstene var i nedre del, nedenfor Eg Sykehus.  Det ble heller ikke funnet fremmede arter som kan utgjøre en trussel for laksebestanden.  Dette tyder på gode oppvekstforhold i elva, både når det gjelder næringstiulgang og skjul.

Dette er gode nyheter.  Når kalkingen kommer i gang, er det grunn til å tro at sjøoverlevelsen blir betydelig forbedret, slik at andelen tilbakevandrende laks øker.

Link til rapporten finner du

her