Skjellprøvelotteri
Skjellprøvelotteri

Skjellprøver sesongen 2023, 'lotteri med trekning på årskort 2024

JosteinMosby
søndag 04.juni 2023 / 09:55

Otra Laxefiskelag v/kultiveringsutvalget har sendt inn mellom 70 og 300 skjellprøver hvert år fra 1996. I år blir det altså det 27'ende året. Det meste av denne perioden har Otra Laxefiskelag selv betalt for disse analysene, men de siste årene har myndighetene tatt denne kostanden.

Skjellprøver gir verdilfull informasjon om bestanden av laks som andel oppdretslaks, smoltalder, sjøalder, hvor mange ganger har laksen gytt tidligere mm. Utfra skjellprøvene er det også mulig å trekke ut DNA for ytterlige informasjon.

I år vil vi forsøke å lage et lotteri for å øke motivasjonen for å ta skjellprøver.

Vi vil foreta en trekning av innleverte skjellprøver på villaksens dag den 27.08.2023 hvor gevinsten er årskort for 2024 i valgfri sone.

  • Steven Philip (tlf. 41625742) organiserer innsamling og trekning
  • Skjellprøveposer kan du få på Otra House.
  • Skjellprøveposen må være levert på Otra House(postkasse) eller til Steven Philip innen 23.08.2023
  • Hver skjellprøve er et lodd i trekningen.
  • Skriv tydelig på posen
  • Følg bruksanvisningen på skjellprøveposen.
  • Otra Laxefiskerlag anbefaler ikke å ta prøver av levende fisk uten nødvendig trening og utstyr (prøvetekingsrør, tang mm).