El-fiske i sidebekker 2019

JosteinMosby
søndag 15.september 2019 / 22:03

Otra Laxefiskelag har igjen utført El-fiske av ungfisk i sidebekkene. (dette har vært utført på samme måte de siste16 år).

Vi kan bekrefte at det i 2019 er positiv tendens med hensyn på andel laks i bekkene, noe som tyder på flere gytende laks i bekkene. Vi tror det har en positiv effekt å stenge fisket i hele september.

Et spesielt positivt punkt er at det igjen er mye årsyngfel av laks i Kjeksebekken hvor det er utført oppgangsforbedrende tiltak. Vi har fått en bekreftelse på at laksen klarer å komme opp på gyteområdene i bekken.

Se vedlegg for sammendrag av El-fiske.

2019_oppsummering_el-fiske.pdf