Høiebekken er den klart viktigste sidebekken i Otra, ca 80% laks.
Bildet viser andel årsyngel av laks og aure (0+) og andel av ungdisk 1 år og eldre (>0+)

El-fiske i bekker 2020

Også i år har Otra Laxefiskelag  utført Elfiske i sidebekker.

Resultatene er gitt i vedlagt fil. Det er greit med ungfisk i bekkene.

JosteinMosby
søndag 06.september 2020 / 08:48