Gytemoden rømt oppdrettslaks
Gytemoden rømt oppdrettslaks. Foto: Uni Miljø / Tore Wiers.
Forskning

Oversikt over forskningsinformasjon om Eidselva

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Eidselva.

AnneGuro
Søndag 19.august 2018 / 01:25

Overvåkning i Bortneelva og Eidselva

Resultat fra overvåking i Bortneelva og Eidselva etter rømming fra lokaliteten Løypingsneset i Bremanger i desember 2016.  Rapporten finner du her. Forfatter: Marius Kambestad, Bjart Are Hellen & Kurt Urdal 

Den 16. desember 2016 ble det meldt om rømming av oppdrettslaks fra lokaliteten Løypingsneset i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Fiskeridirektoratet påla oppdretteren overvåking av Bortneelva og Eidselva i Nordfjord, og utvidet gjenfangst dersom dette var praktisk gjennomførbart. Rådgivende Biologer AS fikk oppdraget, og utførte overvåking i de nevnte elvene i januar–februar 2017. Denne rapporten inneholder resultat av overvåking og gjenfangst, med vurdering av opphavet til registrerte oppdrettslaks. 

----

 

Utfisking av rømt oppdrettsfisk 

Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge Høsten 2017. Rapporten er utarbeidet av UNI Research Miljø i sammarbeid med Rådgivende biologer AS. Rapporten finnes her. Forfattere:  Helge Skoglund, Marius Kambestad, Tore Wiers, Eirik Straume Normann, Bjart Are Hellen, Gunnar Bekke Lehmann, Yngve Landro & Kurt Urdal

 

Høsten 2017 utførte Uni Research, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 26 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Hensikten var å redusere risiko for genetisk påvirkning på ville laksebestander ved å fjerne rømt oppdrettsfisk fra vassdragene. Forekomst av oppdrettsfisk ble kartlagt ved snorkling/drivtelling, og tatt ut med harpun og not. I noen av elvene ble det også fisket ut oppdrettslaks ved stangfiske av lokale grunneierlag/fiskerlag etter ordinær fiskesesong. Arbeidet ble også koordinert med utfisking etter en rømming fra et av Bremnes Seashore AS sitt anlegg i Hardangerfjorden, utført av Rådgivende Biologer AS. Totalt ble det høsten 2017 fisket ut 219 oppdrettsfisk fra de aktuelle vassdragene. Resultatene viser at utfiskingen bidro til en betydelig reduksjon av rømt oppdrettslaks i gytebestandene i flere av elvene. I noen av elvene var også forekomsten av rømt oppdrettslaks i utgangspunktet lav. Basert på erfaringene fra gjennomføringen er det gitt anbefalinger om videre arbeid med uttak av rømt oppdrettslaks.