Sesongen utvides til 31. august og det er fremdeles mulighet til å få slike rugger! Den heldige fisker Jan Mishowski
Elveside/Fisketider

Regelendring fra 15. august

MaritBogen
Tirsdag 14.august 2018 / 23:25

Etter midtsesongevalueringen utvides fisketiden til 31. august. Etter 15. august er fiske med mark som agn forbudt.

Ved slippvann fra kraftverket og god vannføring i elva er det tillatt å fiske med sluk/spinner og flue. Ved lav vannføring er det kun tillatt å fiske med flue. All hunnlaks og gytefarget laks skal settes levende ut.

Fiskereglene i sin helhet kan du lese her: https://lakseelver.no/nb/elver/skauga/fishingrules